انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی : لیلا محمدیان                          

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :l.mohammadian@iaushab.ac.ir

 

دروس آموزشی

دروس ترم جاری:

طراحی خطوط انتقال نیرو

اندازه ­گیری الکتریکی

مباحث ویژه در مهندسی برق قدرت

زبان تخصصی برق- زبان فنی


دروس تدریس شده تا کنون:

طراحی خطوط انتقال نیرو

اندازه ­گیری الکتریکی

مباحث ویژه در مهندسی برق قدرت

کیفیت توان

زبان تخصصی برق

تاسیسات الکتریکی و روشنایی فنی

الکترونیک صنعتی

ماشین­های الکتریکی 3

ماشین های الکتریکی مخصوص

سیستم­های کنترل خطی

ماشین های الکتریکی 1 و 2

بررسی و شناخت انرژی های نو

ماشین های الکتریکی سه فاز

ماشین های الکتریکی DC و AC

آزمایشگاه مدار و اندازه گیری الکتریکی

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.