انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی : لیلا محمدیان                          

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :l.mohammadian@iaushab.ac.ir

 

تحقیق و پژوهش

عنوان پایان نامه های دوران تحصیل:

رشته تحصیلی

مقطع

طراحی و ساخت ربات تعقیب هدف متحرک

کارشناسی

تعیین سایز بهینه هادیها واندازه ومحل قرارگیری بهینه بانکهای خازنی بادر نظرگرفتن نرخ رشد بار،به منظور کاهش تلفات در شبکه های توزیع

کارشناسی ارشد

استفاده از روش گراف سیگنال جریان برای مدلسازی مبدلهای الکترونیک قدرت موجود در سیستم انرژی خودروهای برقی به منظور مدیریت انرژی الکتریکی

دکتری تخصصی

 

موضوعات تحقیقی انجام شده تاکنون:

سیستم انرژی خودروی برقی و مدیریت و کنترل آن

روش مدلسازی گراف سیگنال جریان و به کارگیری آن در سیستم­های متشکل از مبدل­های الکترونیک قدرت

بهینه سازی شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ

مبدل­های الکترونیک قدرت به عنوان واسط تولیدات پراکنده و شبکه توزیع به منظور کاهش اغتشاشات و کنترل

سیستم پایش و حفاظت گسترده شبکه های قدرت(WAMS) به کمک واحدهای اندازه ­گیری فازوری ((PMU

مدل سازی در مقیاس نانو

روشهای ساخت و کاربرد تکنولوژی MEMS/NEMS

طراحی و ساخت رباتهای تعقیب خط و ربات تعقیب هدف متحرک

 

زمینه های علاقه مندی برای تحقیق:

شبکه ­های توزیع-بهینه سازی و بررسی تاثیرات تولید پراکنده و منابع شارژ بر روی آن

شبکه های هوشمند و نحوه کنترل آن­ها

انرژی های نو و نحوه اتصال آن­ها به شبکه

مبدل های الکترونیک قدرت و کاربرد آنها در اتصال انرژی های نو

مبدل ­های الکترونیک قدرت و کاربرد آن­ها در خودروهای برقی و هیبرید

حفاظت سیستم­های قدرت به صورت گسترده

مدلسازی و دینامیک سیستم­های قدرت

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.